Zásady ochrany osobních údajů

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností OCTARIS a.s. jako správcem osobních údajů pro účely :

 •  poskytnutí obchodní nabídky týkající se produktu/ů, o který projevuji zájem žádostí o stažení
 • zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • telefonické a emailové spojení

Souhlas uděluji dobrovolně a svobodně na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Mohu jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu  info@octaris.cz, nebo kliknutím na Odhlásit zasílání v zápatí Obchodního sdělení.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

 • Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu
 • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů

Správce prohlašuje, že:

 • Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 .
 • Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Eu) nebo mezinárodní organizaci
 • Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování